Lĩnh vực hoạt động

* Các Lĩnh Vực Hoạt Động:

- Đối Tác Chính Của General Electric Từ Năm 2005 (Digital Energy – IS).
- Đối Tác Chính Của Hyundai Heavy Industries Từ Năm 2003
- Đối Tác Chính Của Terasaki Từ Năm 2012
- Nhà Sản Xuất Tủ Trung / Hạ Thế
- Cung Cấp Các Giải Pháp Tự Động Hóa Công Nghiệp.
- Cung Cấp Giải Pháp Tổng Thể Hệ Thống SCADA
- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật Cho Dầu Khí, Nguồn, Cảng Biển và Hạ Tầng
 

* Các Hoạt Động Chính:

  + Thương Mại: Cung Cấp, Lắp Đặt, Thí Nghiệm , Hoàn Công:

      -  Thanh Dẫn Busway GE
      -  Máy Biến Áp Khô
      -  Máy Biến Áp Phân Phối / Padmount
      -  Tủ Điện Hợp Bộ, RMU
      -  Trạm Compact
      -  Hệ Thống Relay Bảo Vệ và SCADA Của GE, BMS
      -  Đóng Cắt Trung / Hạ Thế, Hệ Thống Chiếu Sáng, … 

  + Sản Xuất: Tủ Điện Trung / Hạ Thế:  Tủ MCC, MSB, MDB, DB, Thang – Máng Cáp, Võ MBA, ..

  + Dịch Vụ Kỹ Thuật: Cung Cấp Các Dịch Vụ Kỹ Thuật :

     - Hệ Thống Điện
     - Hệ Thống Tự Động Nhà Máy / Công Nghiệp
     - Thầu Cơ Điện, BMS, Các Giải Pháp Tự Động…
Download Brochure

Đối tác

Khách hàng

Nhận yêu cầu

© Công ty TNHH TM-KTĐ Hoàng Trang. Vipcom thiết kế web.